Textová verzia
Grafická verzia

AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Dovoľujeme si Vám touto cestou oznámiť, že  06. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“

Špecifický cieľ 2.2.1. – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Dátum uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov sa posunul z  pôvodného termínu 10.01.2017 na 19.01.2017.

Bližšie informácie nájdete na:

Link:   http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=10864

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov