Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód : IROP-PO2-SC221-2016-10

Dňa 6.12.2016 bola  zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

Prioritná os:     2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:   IROP-PO2-SC221-2016-10

Dátum vyhlásenia výzvy : 6.12.2016

Typ výzvy : otvorená

Hodnotiace kolá :
I.Kolo bude uzatvorené dňa : 31.03.2017
II. Kolo bude uzatvorené dňa : 30.06.2017

Bližšie informácie nájdete na :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=10860

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov