Textová verzia
Grafická verzia

AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 15. 12. 2016 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „AKTUALIZÁCIA č. 1 k Výzve na na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9“

Špecifický cieľ 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-9

Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia, t.j. od 15. decembra 2016.

Bližšie informácie nájdete na: Aktualizácia č. 1

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov