Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Dňa 27. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11785

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov