Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Dňa 27. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10.

Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11784

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov