Textová verzia
Grafická verzia

 

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

 Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

 a

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 Dokumenty sú dostupné na adrese:

link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965

link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov