Textová verzia
Grafická verzia

Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Dňa 12.06.2018 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

 Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12999

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov