Textová verzia
Grafická verzia

Oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkom počte prepravených osôb.

Dňa 14. augusta 2018 bolo na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkom počte prepravených osôb.

Materiál je k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13267.

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov