Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Dňa 23.08.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13314

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov