Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

:

:

: 05. novembra 2018

: 01. júla 2019

 5.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35.

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

POZOR NOVÉ!!!!

Dňa 07.02.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 29.03.2019 – ZMENENÉ!
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 01.07.2019
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale

 

POZOR!!!!

Dňa 12.12.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 08.02.2019 – ZMENENÉ!
Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 08.05.2019
Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v trojmesačnom intervale

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov