Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 12/11/2018

Dňa 7.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552 Uzavretie hodnotiaceho kola 1 - 30.04.2019 - NOVÉ Uzavretie hodnotiaceho kola 2 - 30.07.2019 - NOVÉ Ďalšie hodnotiace…
Zobraziť viac

Dňa 12.11.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 3.2.  Dokument je dostupný na adrese: www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1129
Zobraziť viac

Dňa 07.11.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné dokumenty: A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 29.10.2018 B. Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov