Textová verzia
Grafická verzia

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kódy výziev: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 a IROP-PO2-SC221-2018-35, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

Stav výzvy: prebieha príjem žiadostí

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kódy výziev: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9 a IROP-PO2-SC221-2018-35, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

11-03-2019

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov