Textová verzia
Grafická verzia

Informácia k výzvam na predkladanie PZ a žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, kód výziev IROP-PO2-SC223-_PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47

:

Dňa  26.03.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A) Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

B)  Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov