Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Mesto Bratislava

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy…

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená  Aktualizácia č. 2 výzvy…
Prejsť na panel nástrojov