Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Nezaradené

Dňa 14.02.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie: Aktualizácia č. 7 výzvy…

Záverečnú správu výzvy  IROP-PO2-SC223-2016-14 (3. kolo)   – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, nájdete v časti výzvy – vyhodnotenie výziev. http://iropba.sk/wp-admin/post.php?post=803&action=edit…

Informácia o aktualizácii metodického pokynu.: Centrálny koordinačný orgán aktualizoval nasledovný metodický pokyn CKO: MP CKO č. 17, verzia 5 k číselníku merateľných…
Prejsť na panel nástrojov