Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Nezaradené

Dňa 14.02.2019 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné aktualizácie: Aktualizácia č. 7 výzvy…

Záverečnú správu výzvy  IROP-PO2-SC223-2016-14 (3. kolo)   – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, nájdete v časti výzvy – vyhodnotenie výziev. http://iropba.sk/wp-admin/post.php?post=803&action=edit…

Informácia o aktualizácii metodického pokynu.: Centrálny koordinačný orgán aktualizoval nasledovný metodický pokyn CKO: MP CKO č. 17, verzia 5 k číselníku merateľných…

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 3.0“, nadobúdla platnosť a účinnosť dňa 01.02.2019. Príručka bola 01.02.2019 zverejnená aj na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja…

Záverečnú správu výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 (6. kolo)   – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, nájdete v časti výzvy – vyhodnotenie výziev. http://iropba.sk/vyzvy/vyhodnotenie-vyziev/
Prejsť na panel nástrojov