Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Novinky

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019 ihv_irop_2019_verzia_3_0_zverejneny_8_4_2019_Stiahnuť

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (6. kolo) Záverečná správa výzvy č. 10 - 6.kolo_BPStiahnuť

Kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 (5.kolo) - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z…

Na stránke Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program bola zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov pre ŠC 7.1, ŠC7.2, ŠC7.3, ŠC7.4…

Na stránke Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program bola zverejnená výzva na výber odborných hodnotiteľov. Viac informácií nájdete tu: Výzva č.…
Prejsť na panel nástrojov