Textová verzia
Grafická verzia

Prehľadávať: Výzvy

V súvislosti s výzvou na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému…
Prejsť na panel nástrojov