Textová verzia
Grafická verzia

Monitorovanie a hodnotenie integrovanej územnej stratégie

Stav kontrahovania projektov  za Bratislavský región  k 1. novembru 2019.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt: Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP

Cieľ projektu: Podpora efektívnej implementácie Operačného programu

Kód projektu: 302061R750

Súhrnné informácie k projektu: Plagát_R750

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Projekt podpory administratívnych kapacít SO pre IROP

Kód projektu: 302061J045

Projekt bol zameraný na podporu administratívnych kapacít (mzdy, odvody) 5 zamestnancov SO pre IROP, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava v období od 01-04/2017 a 06-07/2017.

Finančné prostriedky v rámci OP Technická pomoc IROP  využije SO pre IROP na realizáciu činností a funkcií súvisiacich s implementáciou IROP v rámci Zmluvy o NFP. Realizáciou  projektu bude zabezpečená refundácia časti výdavkov mesta Bratislava na fungovanie SO pre IROP, čím sa dosiahne :

  • zabezpečenie odborne pripravených administratívnych kapacít SO pre IROP mesta
  • udržateľnosť SO pre IROP mesta Bratislava

Súhrnné informácie k projektu: plagát A3

Prejsť na panel nástrojov