Textová verzia
Grafická verzia

Kontakty

Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa:

Oddelenie SO pre IROP
Rudnayovo nám. 4
811 01 Bratislava-Staré Mesto

Kontakty

Mgr. Slavka Švecová, vedúca oddelenia, mobil: 0904 885 565,   e-mail: slavka.svecova@bratislava.sk

Ing. Sofia Solunska, samostatný odborný referent, tel.: +421 2 541 319 54, e-mail: sofia.solunska@bratislava.sk,

Mgr. Rita Csenkeyová, samostatný odborný referent, tel:  +421 2 541 319 54, e-mail: rita.csenkeyova@bratislava.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa:

Odbor implementácie operačných programov
Sabinovská 16
820 05 Bratislava

Kontakty

RNDr. Milan Rajčák, CSc., riaditeľ Odboru implementácie operačných programov, 02/48 264 349 milan.rajcak@region-bsk.sk

Oddelenie riadenia a koordinácie

Barbora Patoprstá, vedúca oddelenia, 02/48 264 351, barbora.patoprsta@region-bsk.sk

Ing. Martina Ulrichová, manažérka pre metodiku, 02/48 264 560, martina.ulrichova@region-bsk.sk

Ing. Marta Jandzíková, manažérka pre metodiku, 02/ 48 264 333, marta.jandzikova@region-bsk.sk

Oddelenie implementácie projektov

Mgr. Rastislav Baláž, vedúci oddelenia, 02/ 48 264 353, rastislav.balaz@region-bsk.sk

RNDr. Daniela Blanárová, projektová manažérka, 02/ 4826 4277 daniela.blanarova@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Lovásová PhD., manažér kontroly verejného obstarávania, 02/ 48 264 341, alzbeta.lovasova@region-bsk.sk

Mgr. Eva Špániková, projektová manažérka, 02/ 4826 4342 lenka.tokosova@region-bsk.sk

Ing. Ján Jediný, manažér kontroly verejného obstarávania, 02/ 4826 4354  jan.jediny@region-bsk.sk

Ing. Sandra Ballová, manažér kontroly verejného obstarávania, 02/ 4826 4366, sandra.ballová@region-bsk.sk

Prejsť na panel nástrojov