Textová verzia
Grafická verzia

Kontakty

Hlavné mesto SR Bratislava

Adresa:

Oddelenie SO pre IROP
Rudnayovo nám. 4
811 01 Bratislava-Staré Mesto

Kontakty

Mgr. Slavka Švecová, vedúca oddelenia, mobil: 0904 885 565,   e-mail: slavka.svecova@bratislava.sk

Ing. Sofia Solunska, samostatný odborný referent, tel.: +421 2 541 319 54, e-mail: sofia.solunska@bratislava.sk,

Mgr. Rita Csenkeyová, samostatný odborný referent, tel:  +421 2 541 319 54, e-mail: rita.csenkeyova@bratislava.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa:

Odbor implementácie operačných programov
Sabinovská 16
820 05 Bratislava

Kontakty

Ing. Barbora Patoprstá, poverená výkonom funkcie riaditeľky odboru implementácie operačných programov, 02/48 264 351, barbora.patoprsta@region-bsk.sk

Ing. Martina Ulrichová, manažér programovania a metodiky, 02/48 264 560, martina.ulrichova@region-bsk.sk

Ing. Marta Jandzíková, manažér programovania a metodiky, 02/ 48 264 333, marta.jandzikova@region-bsk.sk

Mgr. Zdenka Zaťovičová, manažér programovania a metodiky, 02/48 264 421, zdenka.zatovicova@region-bsk.sk

Mgr. Rastislav Baláž, vedúci oddelenia implementácie projektov, 02/ 48 264 353, rastislav.balaz@region-bsk.sk

Mgr. Lenka  Tokošová, projektový manažér, 02/ 48 264 550, lenka.tokosova@region-bsk.sk

Mgr. Jana Keherová, projektový manažér, 02/ 48 264 348, jana.keherova@region-bsk.sk

Ing. Alžbeta Lovásová PhD., manažér kontroly verejného obstarávania, 02/ 48 264 341, alzbeta.lovasova@region-bsk.sk

Prejsť na panel nástrojov