Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na odborných hodnotiteľov PO1 8.11.2016

:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP vyhlásilo dňa 8.11.2016 výzvu č. 1/2016/PO1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP v rámci :
Prioritnej osi č.1- Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Špecifický cieľ :
1.1. Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I.triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému
1.2.1. Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy
1.2.2. Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb
Dátum vyhlásenia výzvy : 8.11.2016
Dátum uzavretia výzvy: otvorená

  1. Vyhodnocovací termín: 22.11.2016
  2. Vyhodnocovací termín : 6.12.2016
  3. Ďalšie vyhodnocovacie termíny : K poslednému dňu každého nasledujúceho kal. mesiaca do ukončenia výzvy

Informácie k tejto výzve je možné získať elektronicky na adrese : hodnotitelia@land.gov.sk, resp. na telefónnom čísle :02/58317259.
Bližšie informácie tu : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=10761

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov