Textová verzia
Grafická verzia

Ročný archív: 2017

Dňa 15.12.2017 bol na webovej stránke webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 verzia 2.0. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006 EN verzia dokumentu: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9627
Zobraziť viac

Dňa 15.12.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Analýza no regret projektov. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1271&navID2=1271&sID=67&id=12383
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 14.11.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0 Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1250&navID2=1250&sID=67&id=12236.
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19  Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia  Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19  Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119    
Zobraziť viac

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia  Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19  Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119  
Zobraziť viac

Dňa 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119  
Zobraziť viac

Dňa 2.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12 a Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9 Dokumenty sú dostupné na adrese: link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966 link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965
Zobraziť viac

Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená   Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9   a Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12   Dokumenty sú dostupné na adrese: link : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965 link:…
Zobraziť viac

 Dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená   Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9   a Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12     Dokumenty sú dostupné na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov