Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2

:

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2

Dňa 9. 1. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR „Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2“.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje

výzvu č. 1/2017/PO2.2 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP)

Prioritná os:                                      2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ:                                2.2.1 – Zlepšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dátum vyhlásenia výzvy:            9.1.2017

Bližšie informácie :

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=10989

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov