Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

Link na predmetnú výzvu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119

 

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov