Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 3 na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Dňa 27. 6. 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR Aktualizácia č. 3 na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14.

Bližšie informácie sú na tomto linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11786

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov