Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 22/05/2018

22.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6.   Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12907
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov