Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 25/05/2018

V súvislosti s výzvou na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11 si Vás dovoľujeme informovať, že RO pre IROP na základe nedostatočného dopytu žiadostí o NFP predložených v rámci výzvy plánuje uzavrieť výzvy dňa 29.06.2018. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy. Navrhované uzavretie výzvy je v súlade…
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov