Textová verzia
Grafická verzia

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP , verzia 3

Dňa 29.05.2018 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP , verzia 3

Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12927

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov