Textová verzia
Grafická verzia

Uzavretie výziev na predkladanie žiadostí o NFP

Dňa 29.06.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

A. Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 – Zepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13062

B. Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 – Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

  http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13063

C. Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 – Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13064

Kategórie: Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov