Textová verzia
Grafická verzia

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

Dňa 13.07.2018 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený

oznam č. 2 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 –  zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Informácie sú dostupné na adrese: ​

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13135​​

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov