Textová verzia
Grafická verzia

Plánované zverejnenie výziev

Dňa 24.10.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené nasledovné oznamy:

  1. Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni
  2. Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

 

Informácie sú dostupné na adresách:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13496

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13497

Kategórie: Mesto Bratislava,Nezaradené,Novinky

Prejsť na panel nástrojov