Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia č. 3 – IROP-PO2-SC211-2018-34

:

Aktualizácia č. 3 výzvy na ŽoNFP

Dňa 10.05.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov