Textová verzia
Grafická verzia

Výzva na zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Dňa 22.05.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=14264

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky,Výzvy

Prejsť na panel nástrojov