Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 11. hodnotiaceho kola – cyklistická doprava IROP-PO1-SC122-2016-15

Informácia o termíne uzávierky 11. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Mesto Bratislava,Novinky

Prejsť na panel nástrojov