Textová verzia
Grafická verzia

Aktualizácia – cyklodoprava IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácia oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, 
podľa územnej príslušnosti k 12.08.2019

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov