Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií na výzvu IROP-PO2-SC221-2018-35 – materské školy

Dňa 11.9.2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2018-35 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov