Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií na výzvu IROP-PO2-SC211-2018-34 – jasle

Dňa 11. 9. 2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 28.08.2019. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Nezaradené

Prejsť na panel nástrojov