Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola – IROP-PO2-SC211-2018-34 – jasle

Dňa 11.9.2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznámenie o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni s kódom: IROP-PO2-SC211-2018-34

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Nezaradené

Prejsť na panel nástrojov