Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola – IROP-PO2-SC221-2018-35 – materské školy

Dňa 11.9.2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznámenie o termíne  uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov