Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií na výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48 – verejná osobná doprava

Dňa 24. 9. 2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívne výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 20.9.2019. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov