Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola – IROP-PO1-SC11-2019-44 – cesty

Dňa 10.10.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov