Textová verzia
Grafická verzia

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2018-35 – materské školy

Dňa 31. 10.2019 bol na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s kódom: IROP-PO2-SC221-2018-35.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov