Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 11/11/2019

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP - rok 2020. Viac informácií nájdete tu.
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov