Textová verzia
Grafická verzia

Indikatívny harmonogram výziev IROP na 2020

Na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP – rok 2020. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov