Textová verzia
Grafická verzia

Oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 6.0

Dňa 5.11.2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené oznámenie o zmene strategického dokumentu „Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020, verzia 6.0.

Viac informácií o aktuálnej verzii dokumentu nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov