Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 3. hodnotiaceho kola – kód výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 – verejná osobná doprava

Dňa 13.12.2019 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na  zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2019-48.

V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 24.02.2020.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov