Textová verzia
Grafická verzia

Denný archív: 18/12/2019

Dňa 17.12.2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č.4 k vypracovaniu analýzy nákladov a výnosov projektov cestnej infraštruktúry IROP - verzia 2.0.
Zobraziť viac
Prejsť na panel nástrojov