Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií pre výzvu – IROP-PO2-SC211-2018-34 – jasle

Dňa 18. 12. 2019 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34 podľa územnej príslušnosti k 12.12.2019.

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov