Textová verzia
Grafická verzia

Termín uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 – cyklodoprava


Dňa 7. 2. 2020 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená informácia o termíne uzávierky 13. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.  Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 13 je stanovený na 09.03.2020, čo je zároveň termín uzavretia výzvy pre územia UMR a RIÚS Bratislavského kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS a UMR Trenčianskeho kraja, RIÚS a UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja, RIÚS a UMR Košického kraja. Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov