Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií pre výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15 (cyklodoprava)

Dňa 7. 2. 2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 17.01.2020

Viac informácií nájdete tu.

Kategórie: Nezaradené

Prejsť na panel nástrojov