Textová verzia
Grafická verzia

Aktuálna disponibilná výška financií pre výzvu IROP-PO1-SC11-2019-44 (TEN-T a cesty I. triedy)

Dňa 18. 2. 2020 bolo na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené  oznámenie o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2019-44, k 14.02.2020. Viac informácií nájdete tu.

 

Kategórie: Novinky

Prejsť na panel nástrojov